Equine Assisted Kindercoaching

 Equine Assisted Kindercoaching, is een methode om met de hulp en inzet van paarden met kinderen te werken aan hun individuele leerdoelen. Kinderen stellen zich vaak makkelijk open voor paarden, die op hun beurt spiegelen, nieuwsgierig, open, eerlijk en vergevingsgezind zijn en niet oordelen. Door het contact met de paarden en het doen van oefeningen krijgen kinderen inzicht in gedrag en werken zij aan doelen zoals: vergroten van zelfvertrouwen, versterken van het zelfbeeld, verbeteren van de copingstrategieën en het verhogen van het gevoel zelf invloed te hebben op de wereld om zich heen.