Voor wie?

 

Voor jongeren die vastlopen in hun dagelijks leven, die problemen ervaren op school en/of in de thuissituatie.

 

Soms loopt het niet lekker op school, ga je vaker niet dan wel, of helemaal niet meer. Of je hebt vaak ruzie thuis en komt in de problemen. Misschien heb je moeite met je bed uitkomen en kom je tot niks. Er spelen allerlei zaken waar jij je druk om maakt, maar waar je niet zoveel aan kunt doen. Het lukt je niet om (goede) keuzes te maken en je raakt in de war... 
Kortom; je bevindt je in een situatie waar je je slecht bij voelt.
Als je besloten hebt dat dit niet is wat je wilt, kan ik je helpen met het zoeken naar een manier om om te gaan met de wereld om je heen. Uitgaande van het idee dat je niet alle problemen op kan lossen, maar dat je wel een goede manier kan vinden om ermee om te gaan.

 

Voor kinderen die thuis en/of op school gedragsproblemen vertonen.

 

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school omdat ze zich slecht kunnen concentreren en niet lang stil kunnen zitten. Ook zijn er kinderen die een bijzondere manier van denken en redeneren hebben. Regelmatig lopen deze kinderen aan tegen regels, eisen en structuur van ons huidige schoolsysteem. Zij voelen zich onbegrepen en presteren vaak onder hun kunnen. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfs tot gedragsproblemen op school of thuis.
Door een situatie te creëren, vaak samen met de paarden, waarin zij succeservaringen opdoen, zetten we in op het versterken van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 

Traject op maat voor jongeren die geheel of gedeeltelijk uitvallen, of dreigen uit te vallen, op school.

 

Wanneer iemand uitvalt op school is er vaak al veel gebeurd. Oorzaken kunnen divers zijn, maar bijna niemand is gelukkig met de situatie. Dagritme vervalt en regelmatig raken jongeren is een sociaal isolement. Soms is er sprake van PTSS of een angststoornis, al dan niet aan school gerelateerd. Door het verbreden van zelfstandigheid, vergroten van zelfvertrouwen en het inzetten op identiteitsontwikkeling scheppen we een situatie waarin de jongere gestimuleerd wordt een nieuw perspectief te ontwikkelen. Samen kunnen we de mogelijkheden onderzoeken en toetsen aan de realiteit.