Over Hipposaga

Ik ben Sandra; nadat ik in 1995 mijn studie Pedagogische Wetenschappen heb afgerond aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, ben ik ruim 15 jaar werkzaam geweest binnen het ervaringsleren. Ik heb me daar voornamelijk bezig gehouden met het ontwikkelen van de methodiek en het begeleiden van jongeren tijdens (voet)tochten en individuele woon- werkprojecten in Frankrijk. Daarnaast en vervolgens heb ik gewerkt als ambulant begeleider binnen de jeugdhulpverlening. Enkele jaren geleden heb ik de opleiding Equine Assisted Coaching (EAC) level 1 gevolgd aan de Keulseweg,  in 2019 heb ik de opleiding Equine Assisted Kindercoaching afgerond, waarna ik de opleiding tot Equine Assisted Therapeut niet aan me voorbij kon laten gaan.  Na bijna 25 jaar gewerkt te hebben binnen de reguliere hulpverlening heb ik besloten als zelfstandige aan het werk te gaan. Dit vooral om vanuit kleinschaligheid hulpverlening op maat te kunnen bieden en vraaggericht te kunnen werken. Binnen Hipposaga combineer ik de methodiek van het ervaringsleren met die van EAC.
Zoals het woord al zegt betekent ervaringsleren leren d.m.v. ervaren. Mensen in een veilige situatie dingen laten ervaren en hierop reflecteren om vervolgens te experimenteren met nieuw verworven gedrag. Ook binnen EAC/T wordt gebruik gemaakt van leren d.m.v. ervaren, waarbij paarden worden ingezet voor hun feedback, dit omdat paarden; spiegelen, helder en duidelijk zijn, niet oordelen, nieuwsgierig en vergevingsgezind zijn. Naast deze methodieken, heb ik mijn gereedschapskist gevuld met kennis en ervaring die ik onderweg opgedaan heb en gebruik ik deze waar nodig.